Arh Projekt

Našom uslugom obuhvaćena je izvedba projekata kompletnih radova adaptacija kao i izrada projekta adaptacije Vašeg doma ili poslovnog prostora u svim koracima od ideje do konačne realizacije.
U slučaju da Vam je potreban kredit za realizaciju Vaših zamisli takav projekt sa troškovnikomi prihvaćen je kao službeni dokument kod svih banaka radi ostvarivanje kredita za adaptaciju.

Nacrt Arh Projekt
Adaptacija Zagreb Arh Projekt

Projekt uključuje sve nacrte u izvedbenom mjerilu 1:100

– snimka tlocrta postojeće situacije
– tlocrt nove situacije, izvedbeni nacrt
– nacrt  rušenja i zidanja
– karakteristični presjeci nove situacije
– izvedbena šema instalacije struje
– izvedbena šema instalacije vodovoda
– izvedbena šema instalacije kanalizacije
– izvedbena šema instalacije centralnog grijanja
– izvedbena šema instalacije klime
– šema polaganja podne i zidne keramike
– šema polaganja podne obloge – parket ili laminat
– nacrt dispozicije namještaja u prostoru
– 3D vizualizacije svih prostora
– troškovnik građevinskih i obrtničkih radova
– specifikacija materijala koji nabavlja investitor