Osnovna djelatnost Arh Projekta je izvedba projekata građevinskih adaptacija te izrada troškovnika, nacrta, projekta kao i 3D  vizualizacija djelomičnih  ili kompletnih adaptacija i preuređenja stambenih i poslovnih objekata kao i nadzor izvedbe radova.
Svaka gradnja, adaptacija ili preueđenje prostora započinje projektom koji obuhvaća snimku postojećeg stanja te nakon toga razgovor sa investitorom kako bi se dobio uvid u željenu realizaciju nakon čega dolazi do same izvedbe adaptacije.

Zašto je to bitno? Iz jednostavnog razloga jer se pravilnim projektom ušteđuje vrijeme izvedbe kao i sam financijski moment. U ovom segmentu važno je naglasiti da papir najmanje košta i svi planirani radovi prvo se odrađuju na papiru u vidu skica i nacrta. Tek kada se postigne finalna izvedbena verzija pristupa se radovima same adaptacije
copyright by ArhProjekt 2018
Osnovna djelatnost Arh Projekta je izvedba projekata građevinskih adaptacija te izrada troškovnika, nacrta, projekta kao i 3D  vizualizacija djelomičnih  ili kompletnih adaptacija i preuređenja stambenih i poslovnih objekata kao i nadzor izvedbe radova.
Svaka gradnja, adaptacija ili preiređenje prostora započinje projektom koji obuhvaća snimku postojećeg stanja te nakon toga razgovor sa investitorom kako bi se dobio uvid u željenu realizaciju nakon čega dolazi do same izvedbe adaptacije.

Zašto je to bitno? Iz jednostavnog razloga jer se pravilnim projektom ušteđuje vrijeme izvedbe kao i sam financijski moment. U ovom segmentu važno je naglasiti da papir najmanje košta i svi planirani radovi prvo se odrađuju na papiru u vidu skica i nacrta. Tek kada se postigne finalna izvedbena verzija pristupa se radovima same adaptacije
copyright by ArhProjekt 2018
Osnovna djelatnost Arh Projekta je izvedba projekata građevinskih adaptacija te izrada troškovnika, nacrta, projekta kao i 3D  vizualizacija djelomičnih  ili kompletnih adaptacija i preuređenja stambenih i poslovnih objekata kao i nadzor izvedbe radova.
Svaka gradnja, adaptacija ili preiređenje prostora započinje projektom koji obuhvaća snimku postojećeg stanja te nakon toga razgovor sa investitorom kako bi se dobio uvid u željenu realizaciju nakon čega dolazi do same izvedbe adaptacije.

Zašto je to bitno? Iz jednostavnog razloga jer se pravilnim projektom ušteđuje vrijeme izvedbe kao i sam financijski moment. U ovom segmentu važno je naglasiti da papir najmanje košta i svi planirani radovi prvo se odrađuju na papiru u vidu skica i nacrta. Tek kada se postigne finalna izvedbena verzija pristupa se radovima same adaptacije
copyright by ArhProjekt 2018
Osnovna djelatnost Arh Projekta je izvedba projekata građevinskih adaptacija te izrada troškovnika, nacrta, projekta kao i 3D  vizualizacija djelomičnih  ili kompletnih adaptacija i preuređenja stambenih i poslovnih objekata kao i nadzor izvedbe radova.
Svaka gradnja, adaptacija ili preiređenje prostora započinje projektom koji obuhvaća snimku postojećeg stanja te nakon toga razgovor sa investitorom kako bi se dobio uvid u željenu realizaciju nakon čega dolazi do same izvedbe adaptacije.

Zašto je to bitno? Iz jednostavnog razloga jer se pravilnim projektom ušteđuje vrijeme izvedbe kao i sam financijski moment. U ovom segmentu važno je naglasiti da papir najmanje košta i svi planirani radovi prvo se odrađuju na papiru u vidu skica i nacrta. Tek kada se postigne finalna izvedbena verzija pristupa se radovima same adaptacije
copyright by ArhProjekt 2018
Osnovna djelatnost Arh Projekta je izvedba projekata građevinskih adaptacija te izrada troškovnika, nacrta, projekta kao i 3D  vizualizacija djelomičnih  ili kompletnih adaptacija i preuređenja stambenih i poslovnih objekata kao i nadzor izvedbe radova.
Svaka gradnja, adaptacija ili preiređenje prostora započinje projektom koji obuhvaća snimku postojećeg stanja te nakon toga razgovor sa investitorom kako bi se dobio uvid u željenu realizaciju nakon čega dolazi do same izvedbe adaptacije.

Zašto je to bitno? Iz jednostavnog razloga jer se pravilnim projektom ušteđuje vrijeme izvedbe kao i sam financijski moment. U ovom segmentu važno je naglasiti da papir najmanje košta i svi planirani radovi prvo se odrađuju na papiru u vidu skica i nacrta. Tek kada se postigne finalna izvedbena verzija pristupa se radovima same adaptacije
copyright by ArhProjekt 2018